Straffeprosessloven – Hvordan en straffesak behandles i Norge

Straffeprosessloven - Hvordan en straffesak behandles i Norge

Straffeprosessloven er en av de viktigste lovene i det norske rettssystemet. Den regulerer hvordan en straffesak skal behandles, fra etterforskning til behandling i domstolene. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvordan straffeprosessloven fungerer, og hvilke prinsipper som er fundamentale for norsk straffeprosess. Hva er straffeprosessloven? Straffeprosessloven er en lov som regulerer straffeprosessen i … Les mer