Som meddommer har du taushetsplikt.

Som meddommer har du taushetsplikt.

Som meddommer har du taushetsplikt. Du kan ikke diskutere saken med venner, familie eller andre. Du kan bare diskutere saken med fagdommeren. Taushetsplikten for meddommere er regulert i domstolloven § 63 a (lovdata.no). Her står det at dommere og andre som utfører tjeneste eller arbeid i domstolene skal sørge for at andre ikke får kjennskap … Les mer