Hvordan påvirker nye regler økonomisk støtte i 2023?

økonomisk støtte, regler for dagpenger, kostpengesats, KDI-2022-8, straffegjennomføring, nye reguleringer, dagpengesatser, satsendringer, økonomiske endringer, straffegjennomføringsloven, straffegjennomføringsforskrift, KDI, økonomisk veiledning, stønadspenger, innsatte støtte, økonomisk bistand, prisjustering, satsøkning, 2023 retningslinjer, KOMPIS reskontro, straffesystem, økonomiske oppdateringer, budsjettendringer, økonomisk hjelp, fengselskostnader, endret dagpengenivå, fengselsøkonomi, straffesystemet i 2023, Kriminalomsorgsdirektoratet, straffeprosessen, innsattes økonomi

I en stadig skiftende økonomisk verden er det avgjørende å holde seg oppdatert på de siste reguleringene og retningslinjene. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har nylig utgitt Rundskriv KDI-2022-8, som tar for seg reglene for økonomisk støtte i 2023. Disse retningslinjene påvirker satsene for dagpenger og kostpenger i en rekke situasjoner innenfor straffegjennomføringssystemet. Endringer i dagpengesatser En av … Les mer

Forståelse for pårørende til straffedømte

Forståelse for pårørende til straffedømte - forsvarer advokat christian wulff hansen i mosjøen

Når en person blir dømt for alvorlig kriminalitet og må sone en lang fengselsstraff, påvirker det ikke bare vedkommende selv, men også deres nærmeste familie. Pårørende til straffedømte opplever en rekke reaksjoner og utfordringer i møte med denne situasjonen. Dette blogginnlegget tar for seg forståelsen for pårørende til straffedømte, både ut fra et psykologisk perspektiv, … Les mer