Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn

forbud mot håndholdt mobiltelefon, kjøring med motorvogn, forskrift om mobilbruk, mobiltelefon i bil, håndfri mobilbruk, betjening av mobiltelefon, radioutstyr, kommunikasjon over offentlig nett, starte samtale under kjøring, avslutte samtale under kjøring, holder for mobiltelefon, fastmontert holder, førers synsfelt, styre lydfiler, avspille lydfiler, håndfri samtale, trygg trafikk, norsk trafikklov, motorvogn, praktisk mobilbruk, norsk forskrift, ikrafttredelse, mobilbruk i trafikken, integrert mobilholder, originalinnredning i kjøretøy, mobilbruk under kjøring, regler for mobilbruk i bil

Det er allmenn kjent at det er risikofylt å betjene en håndholdt mobiltelefon mens man kjører. Men for å forstå de spesifikke reglene som gjelder i Norge, er det nødvendig å se nærmere på Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn. I § 1 i denne forskriften defineres hva … Les mer

Erstatning som trafikkforsikreren skal betale

Bilansvarsloven, skadebot, trafikktrygd, motorvogn, skadelidaren, forsikringsselskap, erstatning, skade, uaktsomhet, skadebotregler, ansvarsgrensen, egen eiendom, forsikret motorvogn, skade på motorvogn, gods, sammenstøt, lovlig trygd, ulykker, Norge, motorvognulykker, erstatningslandskap, erstatningsbeløp, erstatningskrav, retten, erstatningsregler, trafikkregler, alkoholpåvirkning, skade på person, skade på eiendom, uaktsomhet ved skade, forsikringskrav, trafikkforsikring

Bilansvarsloven styrer reglene rundt skadeerstatning ved motorvognulykker i Norge. I denne artikkelen skal vi undersøke kapittel II av denne loven, som omhandler skadebot som trafikktrygden skal svare for. La oss først konsentrere oss om § 4, som angir det grunnleggende prinsippet om skadebot. Denne paragrafen fastslår at hvis en motorvogn forårsaker skade, har skadelidaren rett … Les mer