Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn

forbud mot håndholdt mobiltelefon, kjøring med motorvogn, forskrift om mobilbruk, mobiltelefon i bil, håndfri mobilbruk, betjening av mobiltelefon, radioutstyr, kommunikasjon over offentlig nett, starte samtale under kjøring, avslutte samtale under kjøring, holder for mobiltelefon, fastmontert holder, førers synsfelt, styre lydfiler, avspille lydfiler, håndfri samtale, trygg trafikk, norsk trafikklov, motorvogn, praktisk mobilbruk, norsk forskrift, ikrafttredelse, mobilbruk i trafikken, integrert mobilholder, originalinnredning i kjøretøy, mobilbruk under kjøring, regler for mobilbruk i bil

Det er allmenn kjent at det er risikofylt å betjene en håndholdt mobiltelefon mens man kjører. Men for å forstå de spesifikke reglene som gjelder i Norge, er det nødvendig å se nærmere på Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn. I § 1 i denne forskriften defineres hva … Les mer

Slik fungerer straffutmålingsfrafall

Straffutmålingsfrafall

Straffutmålingsfrafall, som nevnt i straffeloven § 61, er en bestemmelse som gir retten mulighet til å frafalle å utmåle straff selv om straffskyld anses bevist. Det kan være flere grunner til at retten kan velge å benytte seg av denne bestemmelsen, men det er kun når helt særlige grunner tilsier det. For at det skal … Les mer