Innsikt i Kapittel 1 i Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen

Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen er en sentral regulering som angår påleggelse av gebyr ved brudd på bestemte bestemmelser i vegtrafikkloven. I denne artikkelen vil vi utforske Kapittel 1 i denne forskriften, som omhandler myndighet, ileggelse og betaling av overtredelsesgebyr, samt prosedyrer for klage og unntak. § 1. Myndighet Denne seksjonen angir … Les mer