Bistand til selvmord og betydelig selvskading

Bistand til selvmord og betydelig selvskading

I dag vil jeg gå nærmere inn på et viktig, men også sensitivt tema i straffeloven – §277. Denne paragrafen omhandler medvirkning til selvmord og til selvtilført betydelig skade på kropp eller helse. Forståelse av straffelovens §277 Straffelovens §277 setter rammer for straffen til en som bistår en annen person i å skade seg selv … Les mer