Straffbart:

Med snart 20 års erfaring har advokat Wulff Hansen håndtert en rekke ulike straffesaker som forsvarer. Han har opparbeidet seg erfaring og kompetanse innenfor fagfeltet og har et høyt fokus på å ivareta klientenes interesser på en profesjonell og effektiv måte.

Christian Wulff Hansen har kontorsted i Mosjøen, men tar på seg saker fra flere steder i landet. Han har lang erfaring med å representere klienter i ulike instanser, fra politiavhør og rettssaker i tingrettene til ankesaker i lagmannsrettene.

Han er opptatt av å gi klientene en rettferdig og grundig behandling av saken, uansett hvilken type straffesak det gjelder. Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom du har behov for en forsvarsadvokat.

Forsvarer forsvarsadvokat wulff christian hansen