Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker

Hva er Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker? Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker er en uavhengig instans som er oppnevnt av Kongen i statsråd. Kommisjonen har til oppgave å vurdere om det foreligger grunnlag for å gjenoppta en straffesak, dersom det har kommet fram nye opplysninger eller det har skjedd feil som kan ha hatt betydning for utfallet av saken. … Les mer