Beslagsprosessen etter vegtrafikkloven § 33

I henhold til vegtrafikkloven § 33, har polititjenestepersoner rett til å fatte midlertidige tilbakekall av føreretten direkte på stedet. Denne avgjørelsen må imidlertid så snart som mulig legges frem for påtalemyndigheten, som deretter skal utstede en skriftlig og datert beslutning om videre forvaltning av førerkortet. Hvis beslaget ikke opprettholdes, må førerkortet umiddelbart returneres til eieren.

Når det gjelder gjennomføringen av beslaget, bør dette vanligvis skje så snart det er klart at det er grunnlag for det. Beslaget bør vurderes senest samtidig med at tiltale fremmes, under forutsetning av at påtalemyndigheten vil kreve tap av førerett og at beslaget er proporsjonalt.

Påtalemyndigheten kan ikke holde på førerkortet i mer enn tre uker fra beslagstidspunktet uten samtykke fra eieren eller uten å oversende begjæringen til tingretten innen fristen. Derfor må politiet spørre den siktede om samtykke til beslag samtidig som retten til å nekte presiseres. Den siktede må også informeres om at samtykket kan trekkes tilbake når som helst, og at tilbakekalling vil føre til at saken sendes til tingretten hvis førerkortet ikke returneres.

Tilbakekalling av samtykke kan gjøres uten en spesifikk formell prosedyre. En forespørsel om å få tilbake førerkortet vil bli ansett som en tilbakekalling. Hvis samtykket trekkes tilbake, begynner en ny tre ukers frist for politiet å oversende saken til tingretten.

Kilde: RA-2021-2


Dersom du ønsker en gratis vurdering av din sak eller å komme i kontakt med Advokat Christian Wulff Hansen, kan du sende en e-post ved å trykke på denne linken: Send e-post