Kriminalomsorgens IT-systemer

Kriminalomsorgen opererer med tre landsdekkende IT-systemer som støtter deres daglige virke. Kriminalomsorgens produktivitetsfremmende informasjonssystem, bedre kjent som Kompis, ble etablert allerede i 1992. Dette systemet, kjent som Kompis-Kia, brukes i fengslene for å bistå med ulike arbeidsoppgaver. Til tross for sin alder, leverer Kompis-Kia fortsatt viktige funksjoner, inkludert meldinger om innsettelser og løslatelser, selv om det ikke er et dedikert saksbehandlingssystem.

Videre har Kriminalomsorgen Kompis-Kif, et styringsredskaps- og saksbehandlingssystem som gir støtte for arbeidsoppgaver knyttet til friomsorgen. Dette systemet håndterer blant annet saker fra politi eller påtalemyndighet helt til en person settes inn eller møter ved et fengsel eller friomsorgskontor. Et viktig aspekt ved Kompis-Kif er at det kan samhandle sømløst med Kompis-Kia og andre relevante systemer.

Bookingsystemet, som er en del av Kompis-Kif, spiller en avgjørende rolle i behandlingen av saker. Det tillater effektiv håndtering av prosesser fra de mottas fra politi eller påtalemyndighet, til de avsluttes med at en person settes inn eller møter ved en relevant institusjon. Dette systemet muliggjør også elektronisk mottak av avgjørelser fra domstolene, noe som bidrar til en smidig og effektiv saksbehandling.

Samlet sett representerer disse IT-systemene et viktig verktøy for Kriminalomsorgen i deres daglige drift. Til tross for sin alder har Kompis-Kia bevist sin pålitelighet, mens Kompis-Kif og bookingsystemet moderniserer og effektiviserer håndteringen av saker. Dette er et viktig skritt i retning av å sikre en effektiv og vellykket gjennomføring av Kriminalomsorgens oppgaver i samfunnet.