Hva omfatter Legemiddelloven § 24?

I dag vil vi se nærmere på Legemiddelloven § 24, en bestemmelse som tar for seg mindre alvorlige forhold knyttet til narkotikabruk og besittelse. Denne loven er spesielt relevant når det gjelder bruk og besittelse av små mengder cannabis og andre narkotiske legemidler som er ervervet ulovlig til personlig bruk.

Paragrafen i seg selv er tydelig og presis i sin formulering:

“§ 24. Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika m.v. og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn. Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til.”

Denne bestemmelsen er viktig for å regulere bruk og besittelse av narkotika, samt å forhindre ulovlig erverv og distribusjon av slike stoffer. Strafferammen for besittelse og bruk av narkotika i henhold til legemiddelloven § 24, første ledd, er bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler, som fastsatt i legemiddelloven § 31 annet ledd.