Kriminalomsorgens ansvar i gjennomføringen av kontaktforbud med elektronisk kontroll

Kriminalomsorgens ansvar i gjennomføringen av kontaktforbud med elektronisk kontroll er definert gjennom et samarbeid med politiet, som har primæransvaret. Ifølge retningslinjer fra politidirektoratet kan politiet delegere oppgaver til kriminalomsorgen etter avtale. En samarbeidsavtale fra desember 2014 regulerer fordelingen av ansvar mellom disse instansene.

OVAsentralen, som inkluderer kontrollsentralen for straffegjennomføring med elektronisk kontroll og Vestfold friomsorgskontor, samt lokale friomsorgskontorer, har ansvaret for å ivareta kriminalomsorgens oppgaver. Hvis en domfelt skal gjennomføre straffen et annet sted enn der de er bosatt, kan ansvaret overføres til et annet friomsorgskontor eller etableres samarbeid mellom kontorene.

Enheter hvor domfelte gjennomfører varetekt eller straff har også ansvar for andre funksjoner som saksbehandling, beslutningsmyndighet og sikkerhetsmessige vurderinger.

Kontaktforbudet trer i kraft når dommen er rettskraftig. Politiet har ansvaret for å informere domfelte umiddelbart om gjennomføringsplanen og forbudssonene når dommen er rettskraftig. Kriminalomsorgen er ansvarlig for å installere det tekniske utstyret, inkludert fotlenken på og av domfelte. Vanligvis utføres på- og avlenking av friomsorgskontoret, men fengselet kan også utføre denne oppgaven etter avtale.

Hvis det er nødvendig at domfelte har på seg fotlenken, skal politiet og kriminalomsorgen være til stede ved forkynning og montering av fotlenken, spesielt hvis domfelte ikke oppholder seg i et fengsel med tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå.

Når kriminalomsorgen mottar dokumenter fra politiet, vil KDI opprette en sak i DocuLive, eventuelt i tillegg til straffegjennomføringssaken. Det opprettes kryssreferanse mellom sakene i DocuLive, og ved rettskraftig OVA-dom vil det bli lagt inn et “OVA-flagg” på domfeltes sak i Kompis KIA, samtidig som relevante enheter blir informert om saken.

Kilde: KDI-2016-9001