Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP)

Det sentrale straffe- og politiopplysningsregisteret (SSP) er et viktig verktøy for politiet og påtalemyndigheten i deres arbeid med å registrere personopplysninger knyttet til forebyggende tiltak, etterforskning og straffeforfølgning. Registeret gir en omfattende oversikt over ulike hendelser og reaksjoner knyttet til kriminalitet og straff, inkludert pågripelser, varetektsfengslinger, løslatelser og gjennomføring av straffer. I tillegg inneholder registeret viktige biometriske data som fingeravtrykk, foto og DNA-profiler, samt beskrivelser av registrerte personers signalement.

Med SSP kan politiet og påtalemyndigheten effektivt samle og organisere informasjon som er vesentlig for deres arbeid med å opprettholde lov og orden i samfunnet. Registeret bidrar til å styrke rettssikkerheten ved å sikre korrekt identifikasjon av mistenkte og dømte personer, samt å legge til rette for grundige etterforskninger og rettferdige rettssaker. SSP spiller dermed en avgjørende rolle i den norske rettsstatens arbeid med å bekjempe kriminalitet og opprettholde sikkerheten for samfunnets borgere.