Når kan politiet foreta DNA-opptak?

I dette innlegget vil jeg utforske prosessen med opptak av foto, fingeravtrykk og DNA ved arrestasjon. Hva er reglene som styrer denne praksisen, og hvordan sikrer loven at individets rettigheter blir ivaretatt?

Opptak av foto og fingeravtrykk:

Når vilkårene for det er til stede, har politiet myndighet til å foreta opptak av fingeravtrykk og fotografi. Dette er i samsvar med straffeprosessloven § 160 og påtaleinstruksen kapittel 11, samt utlendingsloven § 100 og utlendingsforskriften § 18-1. Dette er viktige verktøy for politiet for å sikre at de kan identifisere mistenkte og ivareta offentlig sikkerhet.

DNA-opptak:

I tilfeller hvor vilkårene er oppfylt, skal det tas DNA-prøver i henhold til straffeprosessloven § 158, politiregisterloven § 12 og politiregisterforskriften kapittel 45. Det er viktig å merke seg at DNA-profilering ikke kan brukes vilkårlig, og det må være juridisk grunnlag for å innhente slike prøver.

Beskyttelse av individets rettigheter:

Selv om politiet har myndighet til å foreta slike opptak og prøver, er det viktig å sikre at individets rettigheter blir ivaretatt. Dette inkluderer retten til personvern og beskyttelse mot urettmessig inngrep. Advokater spiller en viktig rolle i å sikre at politiet følger loven i disse prosessene og at individets rettigheter blir respektert.