Hvorfor skal arrestanter visiteres?

I dette blogginnlegget skal vi utforske praksisen med visitasjon og ransaking som utføres ved innsettelse av arrestanter. Hva er formålet med denne prosessen, og hvordan sikres individets rettigheter i den?

Uavhengig av rettlig grunnlag:

Før en person settes i arrest, skal vedkommende visiteres. Dette er en standard prosedyre som gjelder uavhengig av det rettslige grunnlaget for innsettelsen. Hensikten er å sikre at arrestanten ikke har farlige gjenstander eller rusmidler som kan skade dem selv eller andre.

Formålet med visitasjon:

Formålet med visitasjonen er klart definert. Det er å søke etter våpen eller andre farlige gjenstander som kan utgjøre en trussel mot sikkerheten i arresten. I tillegg inkluderer det å oppdage alkohol, narkotika eller andre rusmidler som kan påvirke arrestanten eller medføre risiko for vold eller uro. Verdifulle gjenstander som skal tas i forvaring, blir også kontrollert under denne prosessen.

Begrensninger i omfanget:

Det er viktig å merke seg at visitasjonen ikke skal være mer omfattende enn nødvendig for å oppnå de nevnte formålene. Dette er for å beskytte individets rettigheter og personvern.