Arrestanter i dobbeltcelle: Når er det tillatt?

I dette blogginnlegget vil vi utforske reglene rundt dublering av arrestanter, det vil si å plassere flere arrestanter i samme celle. Hva sier loven om dette, og under hvilke omstendigheter kan det tillates? Vi vil også se på de viktige hensynene som må tas for å ivareta sikkerheten og individets privatliv.

Hovedregelen: separate celler:

Som hovedregel skal arrestanter plasseres i separate celler, uten andre arrestanter til stede. Dette er viktig for å opprettholde individets rettigheter og forhindre uønsket samhandling mellom arrestanter.

Unntak for dublering:

Dublering, eller plassering av flere arrestanter i samme celle, kan unntaksvis tillates. Dette er betinget av at det er sikkerhetsmessig forsvarlig og at hensynet til den enkeltes privatliv kan ivaretas i tilstrekkelig grad. En grundig risikovurdering må utføres, med spesiell vekt på grunnlaget for innsettelsene, arrestantenes atferd og tilstand. Resultatet av vurderingen skal nøye dokumenteres i arrestjournalen.

Vurdering av kjønn og alder:

Mindreårige skal aldri plasseres på celle med andre arrestanter. Personer av ulikt kjønn skal heller ikke deles i samme celle. Det er viktig å sikre at individuelle behov og hensyn blir ivaretatt.

Hyppige inspeksjoner:

Når arrestanter deles i samme celle, skal det utføres inspeksjoner minimum hver halvtime. Dette er for å sikre deres sikkerhet og trivsel under oppholdet. Arrestantene skal også være kjent med retten til å benytte toalett utenfor cellen når som helst.

Kortest mulig tidsrom:

Dublering av arrestanter skal kun skje for et kortest mulig tidsrom. Dette er viktig for å minimere eventuelle ulemper eller potensielle konflikter som kan oppstå ved delt opphold.

Oversikt over bruk:

Politidistriktet har ansvaret for å opprettholde en oversikt over bruken av dublering. Dette gir en måte å overvåke og evaluere praksisen for å sikre at den overholder loven og ivaretar individets rettigheter.