Når kreves helsehjelp under arrestasjon?

Innenfor rammene av rettssystemet spiller vaktsjefen en viktig rolle i å vurdere om en arrestant trenger medisinsk hjelp.

Vurdering av behovet for helsehjelp:

Vaktsjefen har et vesentlig ansvar når det gjelder å vurdere om en arrestant, ut fra deres tilstand, trenger medisinsk hjelp. Denne vurderingen skal være i samsvar med arrestforskriften § 2-3 første ledd og kapittel 9. Dette sikrer at arrestanter får nødvendig medisinsk assistanse når det er påkrevd.

Arrestantens rett til helsehjelp:

Arrestanten har også rett til å anmode om kontakt med helsepersonell ved innsettelsen, og denne anmodningen skal imøtekommes uten ugrunnet opphold. Dette gir arrestanten muligheten til å få rask tilgang til medisinsk hjelp hvis de føler at det er nødvendig. Videre skal arrestanten ved innsettelsen bli gjort oppmerksom på retten til å kontakte helsepersonell for nødvendig helsehjelp, i samsvar med kapittel 9.

Dokumentasjon av helsevurdering:

Resultatet av vaktsjefens vurdering og tidspunktet for en eventuell kontakt med helsepersonell og/eller legeundersøkelse skal nøye dokumenteres i arrestjournalen. Dette er en viktig del av prosessen for å sikre at alle trinn blir fulgt korrekt og at helsehjelpen blir gitt i samsvar med loven.