Identitetskontroll og utlendingsstatus: Hva er prosedyrene?

I dette innlegget vil vi se på prosedyrene knyttet til identitetskontroll og vurdering av utlendingsstatus når en person blir brakt til arresten for frihetsberøvelse. Vi vil utforske de ulike tiltakene som tas for å sikre at loven blir fulgt og at eventuell utlendingsrettslig status blir vurdert grundig.

Identitetskontroll:

Når en person blir brakt til arresten, er det en standard prosedyre å søke etter identifikasjon. Dette er viktig for å sikre at personens identitet blir fastslått nøyaktig. Ifølge politiinstruksen § 9-1 fjerde ledd skal dette gjøres uten opphold.

Vurdering av utlendingsstatus:

I tilfeller der arrestanten antas å være utenlandsk statsborger, må det også vurderes om vedkommende har lovlig opphold i Norge. Dette er en viktig del av prosessen for å sikre at utlendingsrettslig status blir riktig fastslått.

Gjennomføring av prosedyrer:

Vaktsjefen har ansvaret for å sørge for at prosedyrene blir fulgt grundig. Dette inkluderer:

a) Person- og dokumentkontroll, inkludert søk i relevante registre. b) Søk på fingeravtrykk i relevante registre. c) Varsling til Politiets utlendingsenhet (PU) hvis arrestanten er asylsøker eller til ansvarlig for utlendingssaken i politidistriktet hvis det er mistanke om at arrestanten ikke har lovlig opphold i Norge eller det er grunnlag for bort- eller utvisning. d) Varsling til ansvarlig instans for utlendingssaken hvis arrestanten har ID-dokumenter som kan beslaglegges. e) Varsling til ansvarlig for utlendingssaken i politidistriktet hvis arrestanten har verdier som kan beslaglegges i henhold til utlendingsloven.

Dokumentasjon i arrestjournalen:

Alle tiltak som utføres i henhold til punktene a-e skal nøye dokumenteres i arrestjournalen. Dette er en viktig del av prosessen for å sikre at alt blir registrert og at loven blir fulgt til punkt og prikke.