Å avstå fra forsvarer i straffesaker – Særlige hensyn ved barn og sårbare personer

Innenfor strafferetten har mistenkte rett til å få juridisk bistand fra en forsvarer. Denne rettigheten er et viktig element i rettssikkerheten til enhver person, inkludert barn og sårbare individer. Imidlertid er det tilfeller der man kan vurdere å avstå fra en forsvarer, spesielt når det gjelder barn og sårbare personer. Dette innlegget vil utforske dette temaet og belyse de spesielle hensynene som må tas når det gjelder avkall på forsvarerrettigheter i slike tilfeller.

Det er viktig å forstå at barn har spesielle rettigheter og behov når det gjelder rettssystemet. Barn har rett til juridisk bistand, men det kan være tilfeller der de ønsker å avstå fra denne retten. Å avstå fra en forsvarer som barn krever imidlertid spesiell oppmerksomhet.

Når et barn er frihetsberøvet, for eksempel når de er arrestert, skal normalt avkall på forsvarer ikke ha innvirkning. Avhør skal utsettes til forsvareren kan delta. Dette sikrer barnets rettigheter og rettferdighet i rettssystemet.

I andre tilfeller, når frihetsberøvelse ikke er aktuelt, må vi ta hensyn til sakens alvor og barnets alder og utviklingsnivå. Å avstå fra en forsvarer kan vurderes, men bare hvis barnet er godt informert og forstår konsekvensene. Dette krever klare og pedagogiske forklaringer tilpasset barnets alder og evner.

For å sikre at avkall på forsvarer er gyldig, må det være godt dokumentert. Dette betyr at det må være en klar og informert beslutning. For voksne som er sårbare, er det sjelden aktuelt å avstå fra forsvarerrettigheter, spesielt når saken er alvorlig.

Kilde: RA-2023-1676