Hva er straffen for heleri?

Hva er kjernen i Straffeloven § 332 om heleri? Denne paragrafen fastslår tydelig at heleri involverer å motta eller skaffe seg del i utbytte fra en straffbar handling. Denne handlingen kan inkludere ulike elementer, som gjenstander, fordringer eller tjenester som trer istedenfor utbyttet. Interessant nok, kan heleri straffes selv om ingen kan straffes for den opprinnelige handlingen, noe som gir en unik vinkling på lovens tilnærming.

Hva er konsekvensene av heleri, i henhold til § 332? Her møter vi en bot eller fengselsstraff på opptil 2 år. Det er viktig å merke seg at § 332 også har sine unntak. Handlingen blir ikke pålagt på de som mottar utbyttet som en del av vanlig underhold eller normalt vederlag for daglige forbruksvarer, bruksting eller tjenester.

Hvilken rolle spiller utbyttets størrelse i loven? En betydelig forskjell blir avdekket når vi sammenligner § 332 med § 337 i Straffeloven. Mens selvvask (self-laundering) involverer tiltaltes eget utbytte, fokuserer heleri og ordinære hvitvaskingshandlinger på andres utbytte. En nylig Høyesterettsdom har også kastet lys over straffutmålingen for heleri, og dermed gir også veiledning for hvitvasking.

Hva definerer grov heleri, i henhold til § 333? Her stiger straffen til fengsel på opptil 6 år. Å avgjøre om heleriet er grovt involverer en nøye vurdering av handlingens art, størrelsen på fordelen, og om den skyldige er involvert i regelmessig heleri. Spesielt ved heleri av utbytte fra narkotikalovbrudd, blir arten og mengden av stoffet også inkludert i vurderingen.