Mobil bak rattet: Økte bøter og juridiske nyanser

Mobiltelefoner har forvandlet måten vi kommuniserer og tilbringer fritiden vår, men når det kommer til å kjøre bil, kan disse nyttige enhetene bli farlige distraksjoner. I Norge har myndighetene tatt affære, og har strammet inn reglene for mobilbruk under kjøring.

Større bøter for uforsiktig mobilbruk

Høyesterett i Norge har tatt et viktig skritt i retning av strengere håndhevelse av loven. Bøtesatsen for bruk av mobiltelefon bak rattet har økt betydelig fra 7450,- til 9700,- kroner. Denne hevingen, i henhold til forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker § 1 nr. 12, reflekterer myndighetenes ønske om å fremme trygg kjøring og redusere trafikkulykker.

Men det stopper ikke med bøter. I tillegg til det økonomiske tapet, vil sjåførene også pådra seg tre prikker i førerkortet etter forskrift om prikkbelastning § 3 andre ledd.

Lovlig og ulovlig mobilbruk: Det finnes i detaljene

Som sjåfør er det viktig å vite nøyaktig hva som anses som ulovlig mobilbruk under kjøring. Hovedregelen er ganske enkel: “fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring”. Denne regelen er fastsatt i forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn § 2 første ledd.

Unntakene, som er angitt i forskriftens § 2 andre til fjerde ledd, tillater bruk av mobiltelefon hvis den er plassert i en spesialisert mobilholder eller koblet til et håndfritt system. Med slike systemer kan sjåføren “starte opp, gjennomføre og avslutte” en samtale. Det er også tillatt å bruke mobiltelefonen til å styre eller avspille lydfiler, forutsatt at mobiltelefonen blir brukt håndfritt.

Men husk, selv om du bruker en håndfri enhet eller har mobiltelefonen din i en holder, er det fortsatt et krav å følge vegtrafikklovens generelle aktsomhetsregel i § 3 om å “ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom”.

Hva er “bruk” av mobil under kjøring: Avgjørelser i retten

Rettspraksis har gitt oss flere eksempler på hva som anses som “bruk” av mobil under kjøring, som varierer fra en bevisst bevegelse av mobiltele

fonen for å se tekst, til å trykke på skjermen. Et annet eksempel er at det å holde mobiltelefonen opp mot øret uten å motta samtaler eller høre på musikk ikke anses som “bruk”.

“Under kjøring”: En dypere forståelse

Når bilen er i bevegelse, er det åpenbart at den er “under kjøring”. Men det blir mer komplisert når bilen midlertidig står stille, for eksempel i kø eller ved et rødt lys. Rettsavgjørelser har tolket disse situasjonene som “under kjøring”, noe som betyr at mobilbruk i disse omstendighetene også er forbudt.