Meddommeres vurdering av bevis

Som meddommer i en straffesak vil du bli presentert for ulike typer bevis. Det er viktig at du som meddommer er klar over hvilke typer bevis som finnes, og hvordan disse skal tolkes og vektlegges.

Den første typen bevis er muntlige forklaringer fra den tiltalte, fornærmede, vitne og sakkyndige. Disse forklaringene kan være svært ulike, og det er opp til deg som meddommer å vurdere dem opp mot hverandre. Du må ta hensyn til eventuelle motstridende forklaringer og prøve å finne ut hva som er mest troverdig.

Tekniske bevis er den andre typen. Dette kan være alt fra gjenstander og åsteder til DNA, bilder og datasporing. Disse typene bevis kan ofte være svært sterke, men det er likevel viktig å være kritisk. Tekniske bevis kan være manipulerte eller tolket på ulike måter.

Dokumentbevis er den tredje typen bevis. Dette kan være skriftlig materiale i en eller annen form. Slike bevis kan være alt fra kontrakter og brev til e-poster og tekstmeldinger. Som meddommer er det viktig at du vurderer dokumentbevis grundig og sjekker om disse kan være forfalsket eller manipulert.

Det er viktig å merke seg at den tiltalte ikke har plikt til å si sannheten. Det er en menneskerettighet at ingen skal tvinges til å vitne mot seg selv. Dette gjør det ekstra viktig å vurdere bevisene nøye og se på hvordan de ulike bevisene kan styrke eller svekke hverandre.

Muntlige forklaringer kan være usikre bevis. Vitner kan lyve, men de kan også snakke usant fordi de rett og slett husker feil. Glemsel og endring av minne er normal hjerneaktivitet. Som meddommer må du ta hensyn til dette og være varsom med å legge for mye vekt på muntlige forklaringer.

Barn er særlig sårbare vitner, og avhør av barn under 16 år skal vanligvis gjøres på barnehus. Som meddommer må du være spesielt varsom når du skal vurdere forklaringer fra barn. Retten får da se filmopptak av avhøret og lese avskrift av det barnet har sagt. Dette kan være vanskelig, men samtidig svært viktig, og du må prøve å være objektiv når du vurderer disse bevisene.

Som meddommer er det viktig å være kritisk og objektiv når du vurderer ulike bevis i en straffesak. Det kan være utfordrende, men samtidig svært viktig å sørge for at retten kommer frem til en riktig avgjørelse.