Rusmidler i fengsel: Hva er utfordringene og hvordan kan de løses?

Det er flere grunner til at det fortsatt kommer inn rusmidler i norske fengsler, til tross for at Kriminalomsorgen har implementert flere tiltak for å forhindre dette. For det første er fengsler ofte overfylte, og mange fanger har tilgang til hverandre på en uovervåket måte. Dette gjør det enklere for rusmidler å bli smuglet inn, og det kan være vanskelig for fengselsansatte å oppdage dette. Videre er det også et problem at noen ansatte i fengsel kan være med på å smugle inn rusmidler. Dette kan skyldes alt fra økonomisk motivasjon til at de selv er brukere av rusmidler.

Det er også en utfordring at noen av de innsatte kan være veldig oppfinnsomme når det gjelder å finne nye måter å smugle inn rusmidler på. De kan for eksempel benytte seg av post, besøk fra pårørende eller ved å gjemme rusmidler i kroppshulrom. Det kan være vanskelig for fengselsansatte å hindre smugling på alle mulige måter, og det kan også være vanskelig å oppdage smugling som allerede har skjedd.

Kriminalomsorgen har gjort flere tiltak for å forhindre smugling av rusmidler inn i fengsler. Dette inkluderer rutiner for kontroll av innsatte og besøkende, overvåkning av post og telefonsamtaler og bruk av narkotikahunder. Videre har de også økt antall ansatte og sikkerhetsvakter for å bedre overvåkningen av fanger og besøkende. Til tross for disse tiltakene, kommer det fortsatt rusmidler inn i norske fengsler.

Det er viktig å påpeke at rusproblemer blant innsatte ikke bare er et fengselsproblem. Mange innsatte har rusproblemer før de havner i fengsel, og fengselsoppholdet kan gjøre problemene verre. Derfor er det viktig å fokusere på å behandle rusavhengighet og å sørge for at innsatte får den hjelpen de trenger for å klare å takle sine rusproblemer. Dette kan bidra til at innsatte får en bedre hverdag og en større motivasjon for å ikke fortsette med rusbruk etter endt soning.

Referanser: