Livet etter fengsel: De største hindringene

Når en person slipper ut av fengsel etter en periode med soning, kan overgangen til en normal hverdag være utfordrende. Det er flere faktorer som kan påvirke evnen til å tilpasse seg samfunnet igjen, inkludert mangel på sosial støtte, økonomiske problemer, og stigmatisering. I dette blogginnlegget vil jeg diskutere de tre mest kjente utfordringene som tidligere innsatte kan møte når de prøver å starte et nytt liv etter fengsel.

  1. Sosial isolasjon

En av de mest utfordrende oppgavene for tidligere innsatte er å bygge opp et støttende sosialt nettverk. Mange innsatte har mistet kontakten med familie og venner mens de var i fengsel, og kan føle seg isolerte og alene når de slipper ut. I tillegg kan stigmatiseringen som følger med å ha en fengselsbakgrunn gjøre det vanskelig for tidligere innsatte å få kontakt med nye mennesker. For å hjelpe innsatte å takle denne utfordringen, er det viktig å tilby tilgang til sosial støttegrupper og program som hjelper til med å bygge opp et nytt nettverk.

  1. Økonomiske problemer

En annen stor utfordring for tidligere innsatte er å takle økonomiske problemer. De fleste innsatte mister jobben sin mens de sitter i fengsel, og kan slite med å finne arbeid når de slipper ut. Dette kan føre til økonomiske problemer som igjen kan føre til boligmangel og sult. For å takle denne utfordringen, kan det være nyttig å tilby opplæring og opplæringsprogrammer som hjelper tidligere innsatte å lære nye ferdigheter og få jobb.

  1. Psykisk helse

Et annet vanlig problem for tidligere innsatte er psykisk helse. Å tilbringe tid i fengsel kan føre til langvarig stress og traumer, som kan påvirke mental helse i lang tid etter soning. Noen innsatte kan også slite med psykiske problemer som angst eller depresjon. Det er derfor viktig å tilby tilgang til terapi og støttegrupper som kan hjelpe til med å takle disse utfordringene.

Annet

Mange eksfanger sliter også med å finne et sted å bo etter løslatelsen. De kan ha mistet sin tidligere bolig eller opplevd at deres nåværende bolig har blitt overtatt av noen andre. Dette kan føre til at de blir hjemløse eller må søke tilflukt i midlertidige boformer. Mange boligutleiere er også skeptiske til å leie ut til eksfanger, som kan gjøre det vanskelig for dem å finne et sted å bo.

En annen utfordring er å finne arbeid. Eksfanger kan ha begrensede ferdigheter og erfaringer, og kan også ha en strafferegister som kan gjøre det vanskelig å få en jobb. De kan også ha blitt skilt fra arbeidsmarkedet i lang tid mens de var i fengsel, og kan slite med å tilpasse seg endringer og krav i arbeidsmiljøet.

Det er viktig å merke seg at eksfanger ikke nødvendigvis opplever alle disse utfordringene. Mange finner måter å mestre hverdagen på, og det finnes også organisasjoner og programmer som er dedikert til å hjelpe eksfanger med å integrere seg tilbake i samfunnet. Likevel er det viktig å være oppmerksom på disse utfordringene og jobbe for å adressere dem på en måte som støtter og hjelper eksfanger å lykkes.

Referanser:

  1. Breen, R. (2019). Life after prison: Ex-offenders face many challenges. The Irish Times. https://www.irishtimes.com/life-and-style/people/life-after-prison-ex-offenders-face-many-challenges-1.3918102
  2. O’Donnell, A., & Skeem, J. (2018). Coming Home: A Review of Social Support Programs for Reentry Populations. Journal of Offender Rehabilitation, 57(5), 300-315. doi: 10.1080/10509674.2018.1451491