Hva er en psykose?

For de som aldri har opplevd det, kan det virke som en uforståelig og skremmende tilstand. Psykose er en mental tilstand som kan oppstå som følge av ulike faktorer, og det kan være svært vanskelig både for personen som opplever det og for menneskene rundt.

En psykose er en tilstand der personens virkelighetsoppfatning blir forstyrret. Dette kan inkludere symptomer som vrangforestillinger, hallusinasjoner, uorganisert tankegang og adferd, og tap av kontakt med virkeligheten. For personer som opplever psykose, kan det være vanskelig å skille mellom fantasi og virkelighet, og dette kan føre til stor angst og forvirring.

En person i en psykosetilstand kan oppleve en rekke forskjellige symptomer, og det kan variere fra person til person. Vrangforestillinger er en vanlig symptom, og dette kan inkludere tanker om forfølgelse, at andre kan lese tankene deres, eller at de har en spesiell misjon i livet. Hallusinasjoner, som å høre stemmer eller se ting som ikke er der, er også vanlig. Det kan være vanskelig for personen å skille disse opplevelsene fra virkeligheten, og det kan føre til ekstrem angst og forvirring.

For menneskene rundt kan det være vanskelig å forstå hva som foregår med personen i psykose. De kan virke forvirrede, sinte, eller paranoide, og deres atferd kan være uorganisert og forvirrende. De kan også bli agitert eller aggressiv, spesielt hvis de opplever at andre prøver å overbevise dem om at deres vrangforestillinger ikke er sanne.

Det er viktig å huske at psykose er en reell tilstand, og det kan være en svært vanskelig tid for alle involverte. Det er viktig å søke hjelp hvis du eller noen du kjenner opplever symptomer på psykose. Det finnes behandlingsalternativer som kan hjelpe personen å komme seg gjennom denne vanskelige tiden.

Referanser:

  1. National Institute of Mental Health. (2021). What is Psychosis? https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/raise/what-is-psychosis.shtml
  2. Mayo Clinic. (2021). Psychosis. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psychosis/symptoms-causes/syc-20355661