Hallikvirksomhet i norsk straffelov

Hallikvirksomhet er et emne som ofte er diskutert i det offentlige rom. I denne bloggen skal vi se nærmere på hva som ligger i begrepet hallikvirksomhet ifølge norsk straffelov. La oss først begynne med å se på hva straffeloven sier.

Straffelovens § 315 om Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon

Ifølge Straffeloven § 315 er hallikvirksomhet straffbart, og kan straffes med bot eller fengsel inntil 6 år. Her er noen av handlingene som faller under denne bestemmelsen:

  1. Fremme andres prostitusjon
  2. Leie ut lokaler og forstå at lokalene skal brukes til prostitusjon, eller utvise grov uaktsomhet i så måte
  3. I offentlig kunngjøring utvetydig tilby, formidle eller etterspør prostitusjon

For å forstå disse punktene, la oss se på dem mer detaljert:

Fremme andres prostitusjon

Dette kan innebære at du er den som tar oppdrag og formidler dem til den som selger seksuelle tjenester. I praksis betyr dette at du handler på en slik måte at prostitusjon blir mulig eller lettere.

Leie ut lokaler for prostitusjon

Hvis du leier ut lokaler, og forstår at disse lokalene skal brukes til prostitusjon, kan du bli straffet for hallikvirksomhet. Dette gjelder også hvis du utviser grov uaktsomhet, det vil si at du burde ha forstått at lokalene skulle brukes til prostitusjon.

Annonsering av prostitusjon i offentligheten

Hvis du i offentlige kunngjøringer tydelig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, kan dette også være straffbart. Dette kan for eksempel være i aviser, på internett eller i andre offentlige fora.

Prostitusjon definert i straffeloven

Det er viktig å merke seg at prostitusjon i denne paragrafen er definert som at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen, eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Det er altså mange handlinger som kan falle inn under hallikvirksomhet ifølge norsk straffelov.