Forskrift om straffegjennomføring: Klær, sengetøy, toalettartikler og inventar i fengsel

Forskrift om straffegjennomføring § 3-22 beskriver reglene for klær, sengetøy, toalettartikler og annet utstyr som skal være tilgjengelig for innsatte i fengsel. Oppholdsrom og innsattes rom skal være utstyrt og holdes i god stand, og innsatte skal være forsiktige med å skade inventaret. Innsatte har anledning til å ha private klær og sko, men privat sengetøy og håndklær tillates normalt ikke. De innsatte får utdelt de nødvendigste toalettartikler etter behov.

Det er viktig at fengselsansatte sørger for at oppholdsrommene og de innsattes rom er i god stand og har tilstrekkelig utstyr og inventar. Dette skaper en trygg og hygienisk miljø som bidrar til trivsel og god helse for innsatte. Innsatte har også et ansvar for å holde sitt rom rent og i orden, i tråd med de lokale bestemmelsene.

Innsatte kan ha private klær og sko etter nærmere bestemmelser fra lokalt nivå. Dette gir innsatte mulighet til å beholde en viss grad av individualitet og egen stil. Imidlertid er det viktig å merke seg at privat sengetøy og håndklær vanligvis ikke tillates. Dette skyldes hygieniske hensyn, da det kan være vanskelig å kontrollere og opprettholde hygiene med privat sengetøy og håndklær.

Innsatte har behov for å kunne ivareta sin personlige hygiene og få utdelt nødvendige toalettartikler. Dette inkluderer såpe, tannbørste, tannkrem og annet som er nødvendig for å opprettholde en god personlig hygiene. Det er viktig at fengselsansatte sørger for at de innsatte har tilgang til nødvendige toalettartikler etter behov.

Forskrift om straffegjennomføring § 3-22 pålegger både fengselsansatte og innsatte et ansvar for å opprettholde et hygienisk og trygt miljø i fengselet. Innsatte skal behandle inventar og utstyr med forsiktighet og holde sitt rom rent og i orden. Fengselsansatte skal sørge for at innsatte har tilgang til tilstrekkelig utstyr og inventar, samt utdelt nødvendige toalettartikler etter behov.