Dine rettigheter når politiet tar beslag i dine eiendeler

Dine rettigheter når politiet tar beslag i dine eiendeler forsvarer

Når du blir arrestert av politiet, har de rett til å ta fra deg dine eiendeler og verdigjenstander. Dette kan være ting de tror kan brukes som bevis i saken, eller gjenstander de mener kan skade deg selv eller andre. De kan også ta med seg ting som det er ulovlig å eie.

Men når du blir løslatt, har du krav på å få tilbake alt du hadde som er lovlig å eie, med mindre det skal brukes som bevis i saken. Det er også viktig å vite at politiet skal gi deg en kvittering for det som blir beslaglagt, slik at du har en oversikt over hva som er tatt fra deg. Dette kan være nyttig dersom du senere ønsker å anføre at beslaget er ulovlig, eller du av andre grunner ønsker å klage på det.

I utgangspunktet skal politiet ha forhåndstillatelse fra retten før de kan kreve å få ransake boligen din eller deg som person. Men dersom politiet følger såkalte «ferske spor» eller det er grunn til å tro at bevis vil gå tapt dersom ransakning ikke foretas umiddelbart, kan de ransake uten tillatelse fra retten. Politiet har plikt til å fortelle deg hvorfor de ønsker å ransake, og dersom det er du som skal ransakes, kan du be om at ransakingen gjøres av en person av samme kjønn som deg.

Hvis du mener at det er foretatt en urettmessig ransakning, kan du kreve erstatning for den behandlingen du har blitt utsatt for. Det er viktig å ha en advokat som kan hjelpe deg med dette.

Det er også verdt å merke seg at dersom politiet mistenker deg for en forbrytelse som kan medføre mer enn bøtestraff, kan de kreve å ta fingeravtrykk og fotografi av deg. De kan også ta blodprøve eller annen kroppslig undersøkelse dersom det anses som nødvendig for sakens opplysning. Politiet kan også innhente biologisk materiale fra deg med sikte på å gjennomføre en DNA-analyse.