Advokat og tolk: Viktige rettigheter under politiavhør

Advokat og tolk: Viktige rettigheter under politiavhør

Når man blir innkalt til et politiavhør, er det viktig å være klar over sine rettigheter som mistenkt eller siktet. To viktige rettigheter man har under et avhør, er retten til å ha med en advokat og retten til tolk hvis man har språkproblemer.

Retten til advokat Det er alltid lurt å ha med seg en advokat når man skal gjennomgå et avhør. En advokat vil kunne gi deg juridisk bistand og veilede deg gjennom avhøret. Som siktet har du alltid rett til å ha med deg en advokat på eget initiativ, men dersom du blir arrestert og holdt i politiets varetekt i over 24 timer, har du rett til en advokat på det offentliges regning.

For personer under 18 år gjelder det en spesiell regel. Hvis du er under 18 år og det er klart at du ikke vil bli løslatt innen 12 timer, har du rett til offentlig betalt forsvarer. I andre tilfeller kan man få dekket advokatutgifter gjennom det offentlige dersom det er særlige grunner som taler for dette. Advokaten må da søke om særlig oppnevning.

Retten til tolk Dersom du har språkproblemer, har politiet plikt til å skaffe deg en tolk. Tolken skal være en nøytral part som kun oversetter politiets spørsmål og dine svar. Tolken skal ikke ha noen stilling til det som blir sagt under avhøret. Det er politiets ansvar å innkalle tolk dersom det er behov for det.

Hvis du har problemer med å forstå det som sies i avhøret til tross for tolkens hjelp, eller tolken ikke forstår dialekten du snakker, bør du sørge for at dette blir skrevet ned i forklaringen eller be om en annen tolk. Dette er viktig for å unngå misforståelser som kan føre til at du senere blir konfrontert med uttalelser som er avgitt uten at du helt forsto hva du ble spurt om.