Taushetsplikt og innsynsrett i fengselsvesenet

Taushetsplikt og innsynsrett i fengselsvesenet

Når man sitter i fengsel, lever man på en helt annen måte enn det man er vant til. Man blir underlagt et regime som kontrollerer alt man gjør, fra hva man spiser til når man får lov til å gå på do. I tillegg er man også underlagt en streng taushetsplikt, noe som kan føles begrensende og frustrerende.

Fengselet sitter på en mengde opplysninger om deg og ditt privatliv, og disse opplysningene kan ha stor betydning for dine soningsforhold. For eksempel kan opplysningene påvirke dine muligheter til å få permisjoner og andre goder. Derfor er det viktig at opplysningene ikke kommer på avveie og at de kun deles med de som skal ha kjennskap til dem.

De som arbeider i fengselsvesenet og kriminalomsorgen er derfor underlagt en streng taushetsplikt. Dette betyr at de ikke kan dele informasjon om deg med noen andre enn de som har en konkret grunn til å kjenne til opplysningene. Dette kan være andre ansatte i fengselsvesenet eller medisinsk personell som behandler deg.

Samtidig har du som fange også rett til å vite hvilke opplysninger fengselet har om deg. Dette kalles innsynsrett, og det er fastsatt regler i forvaltningsloven som beskriver hvilke opplysninger du har rett til å få innsyn i. Det kan for eksempel være opplysninger om din helse, din soningsplan eller din sikkerhet.

Innsynsretten er viktig for å sikre at du som fange har kontroll over dine egne opplysninger og at du får den informasjonen du trenger for å kunne påvirke dine soningsforhold på en positiv måte. Samtidig er det viktig å huske at taushetsplikten er til for å beskytte deg og dine opplysninger, og at den er der for å sikre at du får den behandlingen du fortjener.