Varsling til barneverntjenesten

Varsling til barneverntjenesten

Hvis du er mellom 15 og 18 år gammel og har begått en overtredelse som ikke er bagatellmessig, vil påtalemyndigheten underrette barneverntjenesten og institusjonen din hvis du bor på et slikt sted. Dette skjer selv om det ikke er bestemt om du skal tiltale eller ikke.

Dette kan være en bekymringsfull situasjon for deg og din familie, men det er viktig å forstå hva dette betyr for deg og hva du kan forvente fra barneverntjenesten.

Først og fremst er det viktig å huske at barnevernet er der for å hjelpe deg og sikre at dine rettigheter og behov blir ivaretatt. Hvis barnevernet blir involvert i saken din, vil de arbeide for å få en helhetlig forståelse av din situasjon og tilby deg og familien din støtte og veiledning.

Dette kan innebære at du vil bli invitert til et møte med barnevernet, der de vil diskutere din situasjon og hva som kan gjøres for å hjelpe deg. Dette møtet er en mulighet for deg å snakke om dine bekymringer og for å lære mer om dine rettigheter og hva du kan forvente fra barneverntjenesten.

Barnevernet kan også være i kontakt med andre instanser som er involvert i saken din, for eksempel politiet eller skolen din. Dette er for å sikre at alle arbeider sammen for å sikre din trygghet og hjelpe deg å takle situasjonen.

Hvis du eller familien din føler seg usikker eller bekymret om barnevernets involvering, er det viktig å vite at du har rettigheter og at du kan be om hjelp og veiledning. Barneverntjenesten er der for å hjelpe deg, og det er viktig at du tar kontakt med dem hvis du trenger støtte eller veiledning.

Husk at dette ikke er en straff, men en mulighet for å få hjelp og støtte til å takle situasjonen din. Barneverntjenesten vil arbeide for å sikre at du får den støtten og veiledningen du trenger for å takle situasjonen og komme deg videre.