Fangehåndboken: En guide til fangers rettigheter

Fangehåndboken: En guide til fangers rettigheter

Fangehåndboken er en omfattende guide som gir en oversikt over fangers rettigheter og plikter mens de er i fengsel. Håndboken inneholder informasjon om alt fra besøk fra pårørende og rett til medisinsk behandling, til rettigheter når det gjelder å delta i utdanning og arbeidsaktiviteter. Håndboken er utarbeidet av fengselsgruppa i Jussbuss og er tilgjengelig på alle fengsler i landet.

En nyttig ressurs for både fanger og ansatte

Fangehåndboken er ikke bare en ressurs for fanger, men også for ansatte i fengslene. Ansvarlige fengselsansatte bruker håndboken for å sikre at fangers rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Det kan være utfordrende for fengselsansatte å ha fullstendig oversikt over alle fangers rettigheter og plikter, spesielt når det gjelder mer kompliserte saker som helsetjenester og utdanning. Ved å bruke fangehåndboken som en guide kan ansatte i fengslene sikre at de gir fanger de rettighetene de er berettiget til, samtidig som de sørger for en trygg og effektiv drift av fengselet.

Fengselsgruppa i Jussbuss og deres fangehåndbok er en uvurderlig ressurs for fanger og ansatte i fengslene. Fangehåndboken gir en omfattende oversikt over fangers rettigheter og plikter, og sikrer at disse rettighetene blir ivaretatt. Ved å bruke fangehåndboken som en guide kan fengselsansatte sørge for en trygg og effektiv drift av fengselet, samtidig som fanger får de rettighetene de er berettiget til.

Kilde: Jussbuss. (2021). Fangehåndbok. Hentet fra https://www.jussbuss.no/rettshjelpstilbud/fengselsgruppa/fangehandbok/